Interaktionskontoret | Utbildningar

Utbildningar


Vi vet att nyckeln till djupt lärande som sitter kvar är att använda hela kroppen, och därför består våra kurser till stor del av praktiska övningar och workshops. Våra erfarna utbildare leder dig igenom processen, och det är både lustfyllt och inspirerande. En extra bonus med våra kurser är att de förutom att fungera väl som fortbildning också brukar upplevas som starkt teambuildande!

Effektiv kommunikation

Lär dig om personlighetstyper och kommunikation - andras och din egen - under denna DISC-baserade, praktiskt inriktade heldag.

Aktiv jämställdhet

Få kunskap och praktiska verktyg för att arbeta med din jämställdhetsplan!

Kreativ halvdag

Lär dig nya metoder för att kick-starta den kreativa processen, ensam och i grupp!

Aktivt deltagande

Lär dig att aktivera dina medarbetare och få ut det mesta av era möten!