Interaktionskontoret | Motverka Diskriminering

犀利士藥局犀利士(Cialis)是全球十大製藥廠美國禮來公司生產的ED專用藥,犀利士是中文名犀利士藥學名:他達拉非(Tadalafil)。犀利士CIALIS台灣官網| 線上購買犀利士、原廠藥品!

Aktiv jämställdhet

- En engagerande och konkret utbildning om jämställdhet

Interaktionskontoret erbjuder en intresseväckande utbildning i jämställdhet med fokus på aktivt deltagande. Utbildningen kan antingen användas i inledningen av arbetet med en jämställdhetsplan eller som en utbildning för medarbetare som en del av ett jämställdhetsarbete.

En effektiv utbildning om ett nödvändigt ämne
Aktiv jämställdhet är en engagerande och konkret arbetsdag om ämnet jämställdhet. Vi arbetar med aktiverande metoder där alla är inkluderade och bidrar till processen. Vi tar oss an ämnet jämställdhet och jämställdhetsplaner på ett respektfullt sätt utan pekpinnar. I processen har vi både roligt och trevligt samtidigt som vi utmanar oss själva och hittar nya vinklar på komplexa frågor.

Alla företag som har 25 eller fler anställda ska enligt lag ha en jämställdhetsplan. Vart tredje år behöver den förnyas. Många företag skriver planen pliktskyldigt och låter den sedan stå hyllvärmare i en pärm någonstans. Forskning visar att företag som arbetar aktivt med jämställdhet har mer effektiva medarbetare. Statistiken visar på att vi idag inte är jämställda. Företag som är mer jämställda är också mer lönsamma. Ett jämställt företag har färre sjukskrivningar, färre interna konflikter och ett starkare varumärke. Vi möter er där ni är i ert jämställdhetsarbete och utvecklar det.

Utbildningsdagen
Vår utbildning är en heldag eller två halvdagar. Utbildningsdagen består av flera moment och hela tiden kommer det aktiva deltagandet att vara i fokus. Förmiddagen består av en stor interaktiv övning i form av ett upplevelsebaserat spel som utspelar sig i en fiktiv värd. Spelet ger nya och spännande perspektiv på jämställhet. I spelet ingår spelförberedelser som leds av oss. Erfarenheterna från spelet används i eftermiddagens föreläsning och workshop. Ni kommer, ledda av oss, bearbeta erfarenheter och tankar kring jämställdhet och koppla dem till ert företag och er nuvarande situation på arbetsplatsen.

Vid dagens slut har ni med er en plan för hur ert fortsatta jämställdhetsarbete skulle kunna se ut. Har ni inte redan en jämställdhetsplan så har ni inlett den kartläggning som är det första steget i att utveckla planen. Har ni en plan så ger vi er konkreta verktyg i det fortsatta jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen.

Hur utbildningen kan användas
Paketet vi erbjuder kan användas på flera sätt. Det kan användas av er som en uppstart för den arbetsgrupp som ska leda arbetet med jämställdhetsplanen och hjälpa er att ta fram en plan. Utbildningen kan också användas som en utbildning för era medarbetare i jämställdhet. Om ni redan har en jämställdhetsplan kan detta paket med fördel ingå som ett led i ert jämställdhetsarbete. Vi kan under utbildningsdagen då återkoppla till och belysa den jämställdhetsplan som redan finns.

Vi lägger stor vikt vid att kunna skräddarsy ett paket som passar ert företags behov. Därför ingår i utbildningspaketet att vi träffas innan och pratar med er om var ni är i er jämställdhetsprocess. Få saker är så frustrerande som att vara på en utbildning på en nivå som ligger under eller över ens egen kunskapsnivå eller som har ett innehåll som inte stämmer överens med ens egna konkreta verklighet. Vi strävar hela tiden att vara där ni är.

Fakta

Längd: En heldag med 1 utbildare

Antal deltagare: 5 - 15

Våra andra utbildningar


Effektiv kommunikation

Lär dig om personlighetstyper och kommunikation - andras och din egen - under denna DISC-baserade, praktiskt inriktade heldag.

Kreativ halvdag

Lär dig nya metoder för att kick-starta den kreativa processen, ensam och i grupp!

Aktivt deltagande

Lär dig att aktivera dina medarbetare och få ut det mesta av era möten!